Psychoterapie

V našem zařízení poskytujeme psychoterapii hrazenou zdravotní pojišťovnou, nabízíme různé psychoterapeutické přístupy, krátkodobou i dlouhodobou péči. V individuálních sezeních se společně s terapeutem budete snažit lépe porozumět příčinám svých obtíží a hledat možné cesty k řešení současných problémů, zlepšení svých vztahů a celkového fungování ve společnosti. Setkání obvykle trvají 50 minut a jejich frekvence a počet se určuje po dohodě s terapeutem podle charakteru obtíží.

Psychologická diagnostika

Psychodiagnostické vyšetření dětí i dospělých provádíme na žádost lékaře za účelem vyhodnocení psychických funkcí a posouzení současných příznaků. Jeho délka a rozsah se liší podle typu vyšetření, jsou typy vyšetření, které si vyžádají i více návštěv. Jedná se často o vyšetření osobnosti, intelektu, pozornosti, posouzení stavu pro žádosti o důchod, příspěvky na péči, ZTP, někdy specializovaná vyšetření, např. před bariatrickou operací, pro způsobilost řídit nebo držet zbraň.

Biofeedback a relaxační techniky

K léčbě příznaků spojených se stresem, jako je např. úzkost, nespavost či psychosomatické obtíže, máme k dispozici specializované techniky, které nám pomáhají získat větší kontrolu nad svým tělem, zbavit se napětí a lépe fungovat v každodenním životě. K těmto metodám patří například dechové a relaxační techniky či moderní biofeedback EmWave, který nám pomocí monitoringu různých fyziologických hodnot v reálném čase umožní upravit svůj dech a dojít k celkovému zklidnění a uvolnění.

Neuropsychologická diagnostika

Neuropsychologické vyšetření se zaměřuje na vyhodnocení kognitivních funkcí jako je paměť, pozornost či rychlost zpracovávání informací. Tato vyšetření se provádí na žádost lékaře pro upřesnění charakteru a hloubky obtíží například u pacientů s poškozením mozku v důsledku úrazu, po prodělané cévní mozkové příhodě či při podezření na možné neurodegenerativní onemocnění.

Kognitivní rehabilitace

Kognitivní rehabilitaci provádíme formou skupinového tréninku zaměřeného na posilování a udržování funkcí mozku jako je paměť, pozornost či schopnost plánovat. Tento trénink je určen pacientům po prodělaném úrazu hlavy, cévní mozkové příhodě či s počínající demencí. Vhodný může být však také pro ty, kteří v této oblasti pociťují výraznější zhoršení a chtěli by svůj mozek aktivně trénovat.

KONTAKT

KLINIPS s.r.o.
Ambulance klinické psychologie
Potoční 1094
738 01 Frýdek-Místek


ORDINAČNÍ HODINY

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 18:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 18:00
Pátek 8:00 - 12:00

OBJEDNÁVEJTE SE TELEFONICKY

+420 775 893 394

pondělí-pátek 8:00 - 13:00

NAPIŠTE NÁM

Vložením zprávy souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Ministerstvo zdravotnictví udělilo našemu pracovišti KLINIPS s.r.o. akreditaci, kterou se v souladu s ustanovením § 45 odst. 1 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb. získává oprávnění k uskutečňování celého vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání „Psycholog ve zdravotnictví – Klinická psychologie“